Thorups kontor henvender sig til ledere i politisk ledede organisationer:

  • Ministre, ministre in spe, folketingsmedlemmer, borgmestre, udvalgsformænd samt medlemmer af kommunale og regionale råd
  • Offentlige topchefer, direktionsmedlemmer, institutionsledere eller andre med stort ledelsesansvar i kommuner, regioner, departementer, styrelser eller andre offentlige institutioner
  • Lederteam i stat, regioner og kommuner

Anledninger til samarbejdsforløb kan fx være:

  • Rekrutteringsbehov
  • Karriere-overvejelser, nyt job, forandringsprocesser, ændrede vilkår og nye rammebetingelser
  • Større styringsmæssige udfordringer eller konflikter
  • Behov for at stille skarpt på samspillet mellem den politiske og administrative ledelse

Thorups kontor samarbejder tillige med private virksomhedsledere, der ønsker at ruste sig til samspillet med den offentlige sektor.